இளைஞர்களுக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தங்களுக்கு காரணம் 1/2 | Doctor Naanga Eppadi Irukanum |

இளைஞர்களுக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தங்களுக்கு காரணம் 2/2 | Doctor Naanga Eppadi Irukanum |

Stress & its management for people of 40 and above | Doctor Naanga Epdi Irukkanum | News7 Tamil

Stress management techniques by Dr. Lakshmi T Rajan | Doctor Naanga Epdi Irukkanum | News7 Tamil

Stress & its Management for People of 20 to 40 years of age 1/2

Stress & its Management for People of 20 to 40 years of age

Stress in Children & Teens 1/2 | Dr. Lakshmi T Rajan

Stress in Children & Teens 2/2 | Dr. Lakshmi T Rajan

Founder Mastermind Foundation as Guest Speaker Nenju Porukkuthillaiye 09 Nov 2014

Honoured as chief guest at District Jail, Bareilly, UP on Republic Day celebrations.

ஏன் கோபத்தில் கொதிக்கிறீர்கள் ? 1/5 | Doctoridam Kelungal

மன அழுத்தம் தரும் கோபம் 2/5 | Doctoridam Kelungal

கோபத்தின் உச்சகட்டம் என்ன? 3/5 | Doctoridam Kelungal

உங்கள் கோபம் உங்களுக்கு லாபமா? 4/5 | Doctoridam Kelungal

அதீத கோபம் வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? 5/5 | Doctoridam Kelungal